ΑΡΘΡΑ

Εφαρμογές θερμοθεραπείας

Δυσκαμψία αρθρώσεων / μυών

Η τόνωση της ροής του αίματος βοηθά στη χαλάρωση των αρθρώσεων και των μαλακών ιστών, συμπεριλαμβανομένων των μυών, των συνδέσμων, των τενόντων κλπ., με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευελιξία και εύρος κίνησης. Για το λόγο αυτό, οι ιατροί συνιστούν να εφαρμόζεται θερμοθεραπεία ως μέσο για την ελάττωση της μετακίνησης προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση νέων τραυματισμών ή ο ερεθισμός των υφισταμένων. Η θερμοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά πριν από την άσκηση και υποστηρίζει την αποκατάσταση ή τη άσκηση.

Πόνος

Οι θερμοϋποδοχείς είναι αισθητήρες στο σώμα που ανιχνεύουν αλλαγές στη θερμοκρασία. Όταν εφαρμόζεται θερμότητα, οι θερμοευαίσθητοι θερμικοί υποδοχείς εμποδίζουν τη μετάδοση σημάτων πόνου στον εγκέφαλο. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή θερμότητας μειώνει την αίσθηση του πόνου στην πληγείσα περιοχή.